16 деца отличени в конкурса за рисунка на МКБППМН

   16 деца от Община Кубрат получиха грамоти и награди за участието си и отлично представяне в организирания от МКБППМН конкурс за рисунки на теми: „Красотата около нас” и „Така разбирам любовта”. Тържествената церемония по връчване на наградите се състоя на 9-ти февруари 2017 г. в Залата на общинската администрация. Припомняме, че в конкурса участваха 132 деца от 6 училища (едно средно и пет основни) - СУ „Хр. Ботев” - Кубрат, ОУ „Хр. Смирненски” - Кубрат и основните училища от селата Юпер, Бисерци, Сеслав и Беловец на възраст 8-14 години (1-4 клас и 5-8 клас) с общо 175 рисунки. Участниците имаха право да участват с по две рисунки. Жури от професионалисти с председател: Димитър Атанасов (художник, карикатурист, поет и председател на хумористичния клуб „Жарава” и членове: Стоян Черников - художник, дългогодишен учител по изобразително изкуство и Росица Неделчева - ръководител на арт-работилницата в ДЦВУ, извърши класирането на най-добрите рисунки.
   „Любовта и красотата през детските очи”, беше един от водещите критерии при оценяването каза председателят на журито Димитър Атанасов. „Изпълнението на идеята по детски неподправен и спонтанен начин с неограничените детски възможности на въображението не остават скрити при прегледа на рисунката и това влияе върху оценката. Техниката, избора на цветове, подбор на материалите, самостоятелното изпълнение без намесата на възрастния...” също са водещи при вземането на решение, добави още той и не скри възхищението си от уменията на децата.
   Конкурса си постави две основни цели - да стимулира подрастващите към изразяване на отношение към красивото чрез елементите на изобразителното изкуство и да отправи призив-послание - „ЛЮБОВ, КРАСОТА, ДОБРОТА срещу агресията, насилието и омразата” или осъществяване на превенция чрез позитивни начинания.
   Наградите за конкурса бяха осигурени от „Кубратска гора” ЕООД.
   Участниците в конкурса и други деца, подкрепили инициативите на местната комисия получиха усмихнати ранички с лого на МКБППМН - „Да бъдем позитивни”. Под това основно мото преминават дейностите на местната комисия вече втора година и за кратко време има привлечени много доброволци сред подрастващите, които активно се включват в живота на комисията.
   Освен наградените деца, тържествената церемония уважиха учители, родители, партньори и приятели на МК. Срещата завърши с емоционална фотосесия, която уважи и г-н Орхан Мехмед - изпълняващ длъжността кмет на Общината.

   Още веднъж честито на:

   ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (1-4 КЛАС) - „Така разбирам любовта”
   1-во място: Есра Хюсеин Хасан, 3„Б” клас, СУ „Христо Ботев”, „Така разбирам любовта”
   2-ро място: Еля Ерханова Райдинова, 1„Б”клас, СУ „Христо Ботев”, „Любов е мама”
   3-то място: Гюлсехер Фердиева Исмаилова, 1 клас, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - Сеслав, „Любовта”
   Поощрителна награда: Радомира Диянова Недялкова, 1 клас, ОУ „В. Левски” - Беловец, „Мама и тати”

   ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (1-4 КЛАС) - „Красотата около нас”
   1-во място: Албена Венелинова Димитрова, 4„Б” клас, СУ „Христо Ботев”, „Красотата в отношенията”
   2-ро място: Толга Мехмед Басри, 3 клас, ОУ „Св. Климент Охридски”, „На село”
   3-то място: Назлъ Севгинова Юсуфова, 2 клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, „Цветя”
   Поощрителна награда: Андреа Бонева, 3„А” клас”, СУ „Христо Ботев”, „Горска приказка”

   ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5-8 КЛАС) - „Така разбирам любовта”
   1-во място: Александра Златкова, 7 клас, СУ „Христо Ботев”, „Гора”
   2-ро място: Хелин Ерханова Байрактарова, 6„Б” клас, СУ „Христо Ботев”, „Влюбени на разходка”
   3-то място: Серхат Тезджан Мехмет, 6 клас, ОУ „Н. Й. Вапцаров” - Бисерци, „Влюбени изпращат залез”
   Поощрителна награда: Джанселин Илхан Ахмедова, 8„В” клас, СУ „Христо Ботев”, „В оковите на любовта”

   ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5-8 КЛАС) - „Красотата около нас”
   1-во място: Алим Сезгинов Алимов, 6 клас, СУ „Христо Ботев”, „Зоопарк”
   2-ро място: Гюлай Гюнюлова Юсеинова, 5 клас, ОУ „Хр. Смирненски”, „Планетата”
   3-то място: Айсу Айдън Касим, 8„А” клас, СУ „Христо Ботев”, „Горски обитател”
   Поощрителна награда: Алпер Нихатов, 5 клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - Юпер, ”Гълъбът на мира”

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

16 деца отличени в конкурса за рисунка на МКБППМН 16 деца отличени в конкурса за рисунка на МКБППМН 16 деца отличени в конкурса за рисунка на МКБППМН

Назад