Публикуван годишeн отчет за 2016 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност

   Съгласно чл. 12 от Закона за енергийната ефективност Община Кубрат публикува годишния отчет за 2016 г. за изпълнение на плановете за енергийна ефективност.

 

 

Годишeн отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност Версия за Acrobat Reader

 

Назад