Кубратско школо се включи в мрежа от общностни училища

   СУ „Христо Ботев” в Кубрат започна работа по проект на Националната мрежа за децата /НМД/ „Училището като център на общността”. Проектът е насочен към развиването на училището като общност и превръщането му в център, който създава, поддържа и свързва общността от ученици, родители и други участници в обществения живот на населеното място. Кубратското училище ще организира инициативи с участието на ученици, родители и местната общност, подпомогнати от неправителствената организация „Еквилибриум” - Русе.
   НМД осигурява и възможности за обучения, споделяне на опит и добри практики в училища в България. Основната цел е да се увеличи активността на родителите в училищния живот с подкрепа на неправителствена организация, за по-добри връзки с местната общност и по-добра учебна атмосфера.
   Първият етап на проекта бе въвеждащо обучение на представители от СУ Христо Ботев” - Кубрат и още 19 училища в България и НПО през месец януари 2016 г. в гр. Велико Търново. Следват срещи с НПО и разработване на дейности и инициативи за включване на родителите в училищния живот.
   Работата по проекта ще даде възможност за развитие на мрежа от общностни училища, които съвместно да работят за развиването на училището като общност и промяната му от училище с високи стандарти като училище с високо качество.

 

 

 

Кубратско школо се включи в мрежа от общностни училища Кубратско школо се включи в мрежа от общностни училища

Назад