Кампания „Живот без дрога”

   С информационен плакат „Живот без дрога” стартира превантивната дейност на МКБППМН - Кубрат за настоящата 2017 година. Плакатът си дойде като естествено продължение на творческата инициатива, която събра вокална група „LITTLE ANGELS” и клуб „Емпатия” в първите дни на новата година. Плакатът - призив - „НЕ НА ДРОГАТА! В ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА МЕЧТАТЕЛИ ДА БЪДЕМ, УСЪРДНИ И ДОБРИ ЗА ПРИМЕР ДА БЪДЕМ” е адресиран към деца и възрастни и има превантивна цел - да постави на дневен ред един от най-тревожните проблеми на съвремието ни - борбата с дрогата и да ангажира участието на всички, които са за свят без дрога.
   Първи в подкрепа на призива и инициативата се включиха танцьорите от ученическата танцова група към читалище „Стефан Караджа 1982” с. Бисерци и библиотеката към местното читалище, които изразиха готовност да популяризират информационните кампании на местната комисия и предизвикат по голяма чувствителност към проблемите на подрастващите. Проблемите на децата са и проблеми на родителите, специалистите, цялото общество. Добрата и резултатна превенция означава знание и съвместно участие на всички субекти имащи отношение към потребностите на децата и подрастващите.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Кампания „Живот без дрога”
Кампания „Живот без дрога”

Назад