МКБППМН - Кубрат с конкурс за рисунка

   МКБППМН - Кубрат организира конкурс за рисунка на тема: „Така разбирам любовта” и „Красотата около нас”. Предизвикателството е към учениците от началния и средния курс: (1-4 клас) и (5-8 клас). Целта на конкурса е да стимулира подрастващите към изразяване на отношение към красивото чрез елементите на изобразителното изкуство. Послание на конкурса: „ЛЮБОВ, КРАСОТА, ДОБРОТА срещу агресията, насилието и омразата”.
   Прекрасна възможност да бъдат отбелязани и прекрасните празници от българския календар - 14 февруари, 1 март, 8 март, първа пролет, международният ден на Земята, седмицата на гората и др.
   Готовите творби, ще се приемат в сградата на Община Кубрат, ет. 2, ст. 33 всеки делничен ден между (14.00 - 16.00 ч.). Участниците могат да участват с две рисунки. Жури ще отличи най-добрите. Краен срок за предаване на творбите - 5 февруари 2017 г. Очакват Ви приятни изненади! Рисувайте и се забавлявайте!
   Задължителна информация: трите имена, клас, училище и заглавие на рисунката (ако има), тел. или e-mail адрес за връзка! Информацията да е на отделен лист!

ИЗРАЗЕТЕ ЛЮБОВТА, ПОКАЖЕТЕ КРАСОТАТА!
„НЕ - НА АГРЕСИЯТА, НАСИЛИЕТО И ОМРАЗАТА”!
„ДА - НА ЛЮБОВТА, КРАСОТАТА И ДОБРОТАТА”!
УСПЕХ СКЪПИ ХУДОЖНИЦИ!   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

МКБППМН - Кубрат с конкурс за рисунка МКБППМН - Кубрат с конкурс за рисунка МКБППМН - Кубрат с конкурс за рисунка

Назад