Обсъден бе проектобюджетът за 2017 г. на община Кубрат

   В Кубрат се състоя публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 г. на община Кубрат. Присъстваха временно изпълняващия длъжността кмет на общината инж. агр. Красимир Великов, заместник-кметът Нина Цонева, председателят на общинския съвет д-р Хюсеин Карасюлейман, общински съветници, служители в общинската администрация, граждани.
   Обсъждането бе открито и ръководено от Красимир Великов. Той представи и презентация на проектобюджета. По приходната и разходната част той е в размер на 12 373 180 лв. В сравнение с обсъждания проектобюджет за миналата година, той е с 1 863 034 лв. по-голям. За държавни дейности са предвидени 7 393 376 лв., а за общински дейности - 4 979 804 лв.
   Освен един кратък въпрос, дебати, разисквания и предложения нямаше.

 

 

 

Обсъден бе проектобюджетът за 2017 г. на община Кубрат Обсъден бе проектобюджетът за 2017 г. на община Кубрат

Назад