Преглед за остеопороза в гр. Кубрат

   На 22 август 2011 г.(понеделник) в Кубрат ще се проведе кампания за определяне на личния риск от остеопороза и измерване на костна плътност, която се организира със съдействието на Община КУБРАТ и РЗИ-Разград.
   Кампаниите “Проверявайте ежегодно риска си от остеопороза” се провеждат в сътрудничество с Асоциацията на пациентите с остеопороза и остеоартроза и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България – НСОПЛБ и се подпомагат от Българския фонд за жените, като се осъществяват с апаратура, закупена за целите на провеждането на скрининг за ранно установяване на риска от остеопороза.
   Кампанията ще се проведе в сградата на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Кубрат.
   За информация и предварително записване можете да се обадите на тел. 0889 53 07 54. Цената на измерването е 10 лв. Случаите с намалена костна плътност и наличие на рискови фактори за развитие на остеопороза ще бъдат насочвани към центровете и специализираните кабинети по остеопороза в региона.

 

Назад