Силна творческо-превантивна година за МКБППМН-Кубрат

   Силна 2016 година отчете комисията на пленарното си заседание от 28 декември 2016 година. Над 70 деца с награди (ранички) с лого „Да бъдем позитивни” за активно участие в реализирането и подкрепа на различни инициативи на комисията. Част от тях: „Мечтите свършват с първата доза”, „Да се обичаме безопасно”, „Заедно да пазим децата на пътя”, „Да бъдем позитивни”, „Безопасно и щастливо лято”, „Ценности и добродетели”, „Да даряваме с разум и любов”, „Празниците-извор на нарвствени полания”, „Законът и ние”, „Сигурност и обществен ред” и др.
   Превантивната дейност на МК е разпределена на три части и се осъществява чрез:
   1. Анализи, проучване, експерти оценки, организиране на срещи със специалисти и др. - ( отговорник: секретар на МК);
   2. Превенция чрез посещения и работа в училище (беседи, разговори по разнообразни теми обединени в няколко тематични блока) - (отговорник: инспектор ДПС);
   3. Индивидуална корекционно-оздравителна работа с деца в конфликт със Закона (отговорник: секретар и инспектор ДПС).
   Годината започна силна и запомняща се за комисията с откритата превантивно-информационна кампания „Не на наркотиците - те не са нашият свят” и “Да бъдем позитивни” със специалното участие на популярният водещ Део през март тази година. Последваха участия на деца от Кубрат в Детска полицейска академия в Разград по покана на ОДМВР Разград и покана от ЦУНТН за съвместно отбелязване на международния ден на младежта. МКБППМН - Кубрат приключва годината с три награди от национални конкурси и четири национални награди за секретаря на комисията (справка сайта на Общината и МКБППМН).
   МКБППМН е оказала юридическа и социална помощ през годината на 28 деца в конфликт със Закона. Консултирала и оказала емоционална и педагогическа помощ на над 120 деца от различни възрасти.
   Един от силните акценти на МК за 2016 година е превенция на агресията чрез включване на деца в конфликт със Закона в позитивни начинания. За тази си идея секретарят е поканен да участва в научен симпозиум проведен на първи декември в София, СУ „Св. Климент Охридски”. Много от анализите на секретаря свързани със света на подрастващите са публикувани в специализирани печатни и електронни издания.
   В празничния декември МКБППМН организира 6 коледни срещи с деца, които получиха усмихнати ранички в знак на благодарност за цялостно участие през годината и за това, че станаха част от идеята „Спечелих с труда си - можеш и ти”.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Силна творческо-превантивна година за МКБППМН - Кубрат Силна творческо-превантивна година за МКБППМН - Кубрат Силна творческо-превантивна година за МКБППМН - Кубрат
Силна творческо-превантивна година за МКБППМН - Кубрат Силна творческо-превантивна година за МКБППМН - Кубрат Силна творческо-превантивна година за МКБППМН - Кубрат

Назад