Среща с изявени учители, културни дейци, ученици и спортисти

   На 19 май 2010 г.се проведе среща на кмета на община Кубрат г-н Ремзи Халилов с изявени учители, културни дейци, ученици и спортисти.    
Срещата започна с връчване на почетни звания и отличия на община Кубрат.    
По решение на Общинския съвет – Кубрат със званието „Заслужил гражданин на град Кубрат” бяха удостоени: Искра Антонова Гичева, Калина Вълчева Митева и Несибе Хаккъева Кедикова.
   С награда „Зрелостник на годината” и парична премия бяха удостоени: Симона Стефанова Христова и Симона Анжел Иванова – зрелостници от випуск 2010 г. на СОУ „Хр. Ботев” гр. Кубрат.
   За отлично представяне на Национални и областни олимпиади и състезания бяха наградени 27 ученици. За постигнати резултати в учебната работа награди получиха 28 директори на училища и учители, а за принос в развитието на предучилищното образование - колективите на ЦДГ „Щастливо детство” и ЦДГ „Здравец” гр. Кубрат.
   За принос в развитието на художествената самодейност, изкуство и култура бяха наградени колективите на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1891 г.” и НЧ „Стефан Караджа – 1928 г.”, секретари на читалища, дейци на културата и изкуството.

 

 

 

Среща с изявени учители, културни дейци, ученици и спортисти Среща с изявени учители, културни дейци, ученици и спортисти Среща с изявени учители, културни дейци, ученици и спортисти

 

Назад