Секретарят на МКБППМН - Кубрат с приветствие на конференцията на Център НПО - Разград

   Сдружение Център на НПО в Разград беше домакин на конференция, която се проведе на 8-ми декември в хотел „Централ” - Разград. Събитието е част от проект „Домашно насилие - проблемът на цял един род”, финансиран от Mинистерството на правосъдието. Над 40 представители от ангажираните с проблема домашно насилие институции от област Разград: съд, прокуратура, полиция, социални служби, местни власти, областна администрация, образователни институции, медицински специалисти и граждански институции дискутира на тема „10 години не спираме да противодействаме на домашното насилие.
   Форума откри специалният гост на събитието проф. д-р Нели Бояджиева от СУ „Св. Климент Охридски”. С актуални данни по проблема домашно насилие запознаха присъстващите Георги Милков - ръководител на проекта и Диляна Георгиева.
   В началото на конференцията представители от различни институции поднесоха приветствие към конференцията. Сред изказалите се е и секретарят на МКБППМН - Надие Карагьозова. Част от нейното обръщение:
   „…Домашното насилие е едно явление, което често остава скрито и е съпроводено с тежки емоционални, физически, психически и социални последствия за жертвите му, които в повечето случаи са жени или техните деца. То е свързано с посегателство върху честта, достойнството, телесната неприкосновеност, в нередки случаи съпроводено с нанасяне на обиди, неуважение и уронване престижа на потърпевшия.
   В тази връзка подкрепям ценната инициатива, на която специалисти от различни области, професионално ангажирани с проблема домашно насилие, днес ще допринесат за още по голяма чувствителността и ангажираност на цялото общество в подкрепа на жертвите на домашно насилие”
.
   Форумът завърши с приемане на декларация. Документът съдържа ясни послания към общността, законодателната и изпълнителната власт в страната за реалното състояние, трудности и добри практики при приложението на ЗЗДН и конкретни предложения за подобряване процеса по превенция на домашното насилие.

   МКБППМН - Кубрат

   Снимки: Радка Минчева

 

 

 

Секретарят на МКБППМН - Кубрат с доклад на научен форум Секретарят на МКБППМН - Кубрат с доклад на научен форум
Секретарят на МКБППМН - Кубрат с приветствие на конференцията на Център НПО - Разград Секретарят на МКБППМН - Кубрат с приветствие на конференцията на Център НПО - Разград

Назад