90 години периодичен печат в Кубрат

   В Кубрат се проведе юбилейното честване на 90-годишнината на периодичния печат в града. Присъстваха заместник-кметът на община Кубрат Нина Цонева, бившият кмет на града Росен Ненков, завеждащият отдел „Култура” в общината Стоян Черников, журналисти и активни сътрудници на излизалите местни вестници, членове на клуб „Млад журналист” при СУ „Христо Ботев”, творци и граждани.
   С едноминутно мълчание бе почетена паметта на починалите журналисти и сътрудници през последните години. Слово за печатните вестникарски издания, излизали през този период в Кубрат, произнесе журналистът Светломир Киров. Проследен бе пътят на местните вестници: „Балбунарски лъч” - първият кубратски вестник, с излезли 4 броя през 1926 г.; „Балбунарско ехо”, преименуван впоследствие на „Кубратско ехо” - с 470 броя от 1930 г. до 1942 г.; „Балбунарски новини” - 79 броя от 1932 г. до 1934 г.; „Кубратски зов” - 365 броя от 1973 г. до 1997 г.; „Бизнес и още нещо” - 6 броя през 1991 г.; „Весела жарава” - един брой през 1994 г.; „Кубрат” - 2 броя през 2000 г.; „Кубратски хоризонти” - 40 броя от 26 август 2013 г. до ноември 2016 г. През годините са излизали и вестници, посветени на юбилейни годишнини, националните конкурси за хумор и сатира, провеждани в Кубрат и други.
   Присъстващите споделиха мисли и преживявания, разказаха спомени и много други неща, свързани с местния периодичен печат.

 

 

 

90 години периодичен печат в Кубрат 90 години периодичен печат в Кубрат 90 години периодичен печат в Кубрат

Назад