Протокол от проведен II етап за подбор на персонал по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”   Публикуван протокол от проведен II етап за подбор на персонал за „Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие” по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”.

 

 

Протокол №2 от 28.10.2016 г. Версия за Acrobat Reader

Забележка:

Албена Илиева Георгиева: 3.33 е втора резерва за длъжността – медиатор

Гюнел Амди Фетта: 4.18 е първа резерва за длъжността – социален работник

 

Назад