Проект за социално включване

   Община Кубрат отправя покана за извършване на СМР по проект "Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи - община Кубрат".
   Пълната версия на поканата можете да изтеглите оттук.

 

Назад