Протокол от проведен I етап проверка на документи за подбор на кандидати по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”   Публикуван протокол от проведен I етап проверка на документи и допускане на кандидатите до II етап интервю по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”.

 

 

Протокол №1 от 13.10.2016 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад