Тържество в Кубрат за Деня на българската община

   Пред читалището в Кубрат се състоя тържество, по повод 12 октомври - Деня на българската община. Присъстваха кметът на община Кубрат инж. Бюрхан Исмаилов, неговите заместници Нина Цонева и инж. агр. Красимир Великов, председателят на общинския съвет д-р Хюсеин Карасюлейман, общински съветници, служителите в общинската администрация, ученици, граждани.
   Преди това членовете на ученическия парламент при СУ „Христо Ботев“ посетиха различните отдели в кметството и се запознаха с административната дейност на служителите.
   На фона на националния химн бяха вдигнати знамената на Република България и на град Кубрат. Поздравления отправиха инж. Бюрхан Исмаилов и д-р Хюсеин Карасюлейман.

 

 

 

Тържество в Кубрат за Деня на българската община Тържество в Кубрат за Деня на българската община Тържество в Кубрат за Деня на българската община

Назад