Покана за кандидатите за предоставяне на услуги по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”   Община Кубрат кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

Покана за кандидатите за предоставяне на услуги по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат” Версия за Acrobat Reader
Обява за провеждане на подбор на персонал по проекта Версия за Acrobat Reader
Завление за участие в подбор Версия за Microsoft Word
Образец на CV Версия за Microsoft Word

 

Назад