Нов социален проект в подкрепа на деца и родители от уязвими групи в община Кубрат

   В Кубрат се състоя встъпителна пресконференция за представяне на проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в община Кубрат“. Присъстваха кметът на община Кубрат инж. Бюрхан Исмаилов, неговият заместник Нина Цонева, председателят на общинския съвет д-р Хюсеин Карасюлейман, служители в общинската администрация, директори на детски градини и училища и учители, представители на учреждения и институции, медии, граждани.
   Форумът бе открит от инж. Бюрхан Исмаилов. Презентация на проекта направи неговият ръководител Нуршен Халилова - преподавател в начален етап на СУ „Христо Ботев“ - Кубрат. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз. Той е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.“ и е на стойност 342 064 лв. Срокът за изпълнение е 31.12.2018 г.
   Услугите за ранно детско развитие се появяват, за да отговорят на нововъзникващите потребности на бъдещи родители, семействата с малки деца и да подкрепят родителите да ги посрещат. Те са разделени в две групи - за родители и семейства на деца до 3-годишна възраст и за деца от 3 до 7-годишна възраст и техните семейства. Ще се осигурява транспорт за децата, чиито семейства не могат да осигурят придвижването им до детската градина.
   Отношение по проекта взеха Нина Цонева, д-р Хюсеин Карасюлейман и някои от присъстващите. Разговорите продължиха и в неформална обстановка.

 

 

 

Нов социален проект в подкрепа на деца и родители от уязвими групи в община Кубрат Нов социален проект в подкрепа на деца и родители от уязвими групи в община Кубрат Нов социален проект в подкрепа на деца и родители от уязвими групи в община Кубрат

Назад