Eко-разходка на МКБППМН - Кубрат

   Eко-разходка организира МКБППМН - Кубрат за ученици и редовните участници на Клуб „Емпатия” до местната Хижа на 10-ти септември. С еко-разходката Клуб „Емпатия” финализира успешно заплануваните задачи свързани с екологичното възпитание от „Лятна шарения 2016 година”. Разходките сред природата и съвместните игри на открито са отлично средство за развиване и обогатяване на екологичната култура. Отношението към природата и природните забележителности се формират в ранна детска възраст и продължават през целия живот. Природата е един своеобразен прекрасен свят от обекти, върху които е насочена човешката дейност. Формиращата се екологична култура на детската личност оказва влияние върху ориентацията и оценката на състоянието на заобикалящата среда и избора на поведение. Еко-разходката беше съчетана и с придобиване на нови знания. Интересни и любопитни неща научиха участниците относно излезлите от употреба електрически уреди и как може да се осигури правилното им екологично третиране. Интерактивните игри свързани с разпознаване и назоваване на различни емоции, вдигна емоциите на макс. Задължителни минути за футбол и разговори около спомените от заминаващото се лято наситиха спортния ден.
   Еко-разходката завърши не само с наслаждение на многообразието от багри и галещите лъчи на септемврийското слънце, но и с приятна изненада от еколожката на Общината –Хюлия Ахмед, която връчи на всеки участник по една еко-чанта предоставени от варненската фирма „Трансис Технорециклираща Компания” АД.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Eко-разходка на МКБППМН - Кубрат Eко-разходка на МКБППМН - Кубрат Eко-разходка на МКБППМН - Кубрат

Назад