Академия за родители

   В първото издание на Академия за родители, състояла се на 9-ти септември в залата на общината, 17 родители на първокласници дискутираха около вълненията на бъдещия ученик. С презентация на тема „Имам първокласник”, Н. Карагьозова запозна родителите с новия интензивен етап във физическото и интелектуалното развитие на 6-7 годишното дете, който е съпроводен с усъвършенстване на вече придобитите навици и формиране на нови, по-сложни умения за комуникация и поведение. Акцента падна върху предизвикателствата и новите моменти пред които се изправя детето, когато тръгне на училище. Как да разбираме и интерпретираме училищната успеваемост, какво означава адаптиране към нова социална среда, защо е необходимо постоянното поощряване на всяка добра постъпка в поведението и успеха на детето, какво означава конкурентна среда, как родителят оказва влияние върху самооценката и самочувствието на детето и др. въпроси превърнаха срещата в истинска академия, в която всеки участник погледна нещата от нов ъгъл. Знанията, поднесени по професионален начин на езика на педагогиката имаха и следната цел - изграждане на педагогическа култура у родителя - който е отговорен, търсещ, искащ да знае и да научава нови неща свързани със света на детето му. Съвременната педaгогическа парадигма поставя родителя в значима и много важна фигура в училищния живот и неговият глас означава много, защото в центъра е детето и неговите потребности. Емоционалното и физическо здраве на детето зависи и от доброто взаимодействие дете-дете, дете-родител, родител-учител, родител-родител.
   Първата академия се отбеляза с позитивен завършек. Всички родители получиха диплом за специално участие в първото издание на Академия за родители и връчване на плакети „Добро сърце” на г-н Хасан Хасан-управител на „Кубратска гора” и г-н Рейхан Фейзулла, занимаващ се с частен бизнес. Плакетите са връчени за техния принос към емоционалното благополучие на децата, участвали в различни конкурси и по случай 10 години „Позитивна подкрепа и превенция” на местната комисия, насочена към деца и родители.
   Дипломите връчи кмета на общината и председател на МК инж. Бюрхан Исмаилов, който поздрави родителите и пожела на тях и децата им успешна и ползотворна учебна година.
   Приятно впечатление у дамите остави и участието на г-н Бюлент Дахилов - компютърен специалист в Общинска администрация - Кубрат и татко на първокласник.
   В края на срещата г-жа Тезнур Дахилова, родител и участник в срещата сподели следното: „Освен задължителната подготовка за училище, като тетрадки, раница, облекло, особено важна е и емоционалната подготовка на нашите деца. „Академия за родители” в лицето на Надие Карагьозова, която е добър професионалист е от голямо значение за мен и останалите родители и изказвам сърдечна благодарност от името на всички участници за позитивната подкрепа, която получихме днес в този толкова вълнуващ момент за нас родителите и нашити бъдещи първокласници.”

   „Академия за родители” - Н. Карагьозова

 

 

 

Академия за родители Академия за родители
Академия за родители Академия за родители
Академия за родители Академия за родители

Назад