Новоучредено Регионално сдружение за управление на отпадъците в област Разград

   Кметът на Разград д-р Валентин Василев е избран за председател на новоучреденото Регионално сдружение за управление на отпадъците в област Разград. Това съобщиха от пресцентъра на община Разград.
   Общото събрание е проведено на 17.08.2016 г. в община Разград, открила го е заместник-областният управител Виолета Тодорова. Присъствали са и седмината общински кметове от областта.
   Според Закона за управление на отпадъците и Националния план за управление на отпадъците в обхвата на Регионалното сдружение – Разград е предвидено включване на общините Разград, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян. Общините, включени във всеки един от регионите, създават регионална система от съоръжения за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.
   Създаването на подобни сдружения е необходимо и задължително условие за получаване на финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране е създаването на регионално сдружение между общините.
   Решението за създаване на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград е прието от кметовете на общини: Ахтер Велиев – кмет на Община Завет, Бейсим Руфад - кмет на Община Исперих, инж. Бюрхан Исмаилов – кмет Община Кубрат, д-р Валентин Василев - кмет на Община Разград, д-р Бейтула Сали - кмет на Община Самуил, Дауд Аляовлу - кмет на Община Цар Калоян, Айхан Хашимов - кмет на Община Лозница. За председател на сдружението е избран д-р Валентин Василев, приети са вътрешни правила за работа на сдружението, определени са и служители от всяка общинска администрация, които подпомагат и осигуряват дейността на сдружението.

© Община Разград

 

 

Протокол № 1 от общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“ Версия за Adobe Acrobat

 

Назад