Две кубратски учителки участваха в Националната учителска програма на МОН „ЦЕРН 2016“

   Преподавателките от СУ „Христо Ботев“ в Кубрат Елка Димитрова и Росица Цонева, заедно с още 37 учители от България, участваха в Националната учителска програма на МОН „ЦЕРН 2016“. Групата се ръководеше от Свежина Димитрова - директор на Астрономическата обсерватория във Варна и Полина Фетфова - старши експерт в Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН.
   Участниците посетиха Европейския център за ядрени изследвания. Обучителната програма беше много интензивна и изключително полезна. В нея бяха включени лекции от български учени, работещи в ЦЕРН. Лекции изнесоха и представители на трите основни български институции, работещи по съвместни проекти с ЦЕРН: Софийския университет „Климент Охридски“ и институтите по системно инженерство и роботика и за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН.
   По време на лекциите учителите бяха запознати с допълнителна информация за физиката на елементарните частици, ниските и високите енергии, откритието на Хигс бозона, за тъмната материя и тъмната енергия, за ускорителите, детекторите, електрониката в различните експерименти, приложението на откритията на ЦЕРН в медицината, GRID технологиите в ЦЕРН, използваните кабели и оптични влакна в ЦЕРН и много други.
   Лекциите бяха съпроводени и с посещения на различните експерименти в ЦЕРН: ATLAS, CMS експериментът с най-голямо българско участие/, фабриката за изотопи - IZOLDE, компютърния и контролния центрове на ЦЕРН и др., където беше наблюдавана работата на оператори, техници и инженери. В AMS Payload Operations Control Centre /POCC/, наблюдаваха в реално време работата на космическата станция..
   Посетен беше и офисът, в който Тим Бърнърс - Лий е създал световната мрежа - World Wide Web. В ученическата лаборатория на ЦЕРН беше осъществен експеримента „Камерата на Уилсън“ /детектор на елементарните частици, използван за регистрация на йонизираща радиация/. Посещението даде възможност да бъде изяснена главната научна мисия на ЦЕРН: разкриване на възникването и развитието на Вселената от Големия взрив до днес и прилагане на тези познания за благоденствието на хората днес и в бъдеще.
   Участието на преподавателите в обучителната програма ги направи посланици на ЦЕРН, с мисия да пренесат модерната наука в училище и по този начин да вдъхновят учениците и младите хора да се занимават с наука, техника и технологии.
   Като част от културната програма, групата посети Двореца на нациите в Женева, замъка Шийон и други забележителности, френския град Анеси, известен като алпийската Венеция и др. Предстои представяне на програмата пред учители от училището, община Кубрат и региона.

 

 

 

Две кубратски учителки участваха в Националната учителска програма на МОН „ЦЕРН 2016“ Две кубратски учителки участваха в Националната учителска програма на МОН „ЦЕРН 2016“

Назад