Открита кампания за разделно събиране на електронно и електрическо оборудване

   Община Кубрат, съвместно с организации по оползотворяване, с които има сключени договори уведомяват всички жители на община Кубрат, че могат да предават своите отпадъци от електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори безвъзмездно в пункта за събиране в сградата на Община Кубрат на ул. „Княз Борис I“ №1 за периода от 27 юли 2016 год. до 27 септември 2016 г.

 

 

Информационна брошура Версия за Adobe Acrobat

 

Назад