Съобщение от Военен отчет гр. Кубрат

   Офисът за Военен отчет гр. Кубрат напомня, че със Заповед № ОХ-547 / 19.07.2016 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена конкурс за заемане на длъжности за резервисти във военни формирования на съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие.
   Допълнителна информация може да получите в офиса за Военен отчет гр. Кубрат или на тел: 0848 / 7-33-37 и 088 845 60 98.

 

 

Обява за приемане на служба в доброволния резерв Версия за Adobe Acrobat

 

Назад