Сформиран бе обществен съвет за изграждане на паметник на Хан Кубрат

   По инициатива на СНЦ „Гражданско сдружение Кубрат“ в ритуалната зала на читалището в град Кубрат бе проведена среща, посветена на идеята за изграждане на паметник на Хан Кубрат в града. На нея присъстваха кметът на община Кубрат инж. Бюрхан Исмаилов, неговите заместници Нина Цонева и инж. агр. Красимир Великов, председателят на общинския съвет д-р Хюсеин Карасюлейман, общински съветници, директори на фирми и учреждения, представители на общинската администрация, бизнесмени, учители, творци, общественици, граждани.
   Срещата бе открита и ръководена от председателя на сдружението Кирил Калчев. Сформиран бе обществен съвет от 37 души за изграждане на паметник на Хан Кубрат. Избран бе оперативен щаб с председател инж. Бюрхан Исмаилов и членове: Лили Иванова, Кирил Калчев, Ахмед Мерданов, Хамза Чакър, Руси Русев и Феодора Илиева. Сформирани бяха и три работни групи: разяснителна дейност с председател Феодора Илиева; обявяване, провеждане и отчитане на конкурсите по проектиране на паметника и определяне изпълнителя на строителните дейности с председател Нина Цонева и финансова дейност с председател Искра Антонова.
   Приета бе план-програма за организиране на дейностите по реализацията на проекта. Дебати почти нямаше, с изключение на няколко реплики, относно мястото за изграждане на паметника.

 

 

 

Сформиран бе обществен съвет за изграждане на паметник на Хан Кубрат Сформиран бе обществен съвет за изграждане на паметник на Хан Кубрат

Назад