Община Кубрат с четири внедрени електронни услуги по гражданско състояние

   От днес на официалния сайт на Община Кубрат са внедрени и функционират следните електронни услуги по гражданско състояние:
   • Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес;
   • Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес;
   • Издаване на удостоверение за раждане - дубликат;
   • Издаване на удостоверение за семейно положение.
   Достъпът до новите електронни услуги е през рубриката „Електронни услуги“ - подменю „Електронни административни услуги с електронен подпис“ като за заявяването им е задължително да притежавате електронен подпис. Системата позволява електронното заявление да бъде подадено, след като е подписано с електронен подпис, за което са въведени съответните защити и изискване за задължително попълване на полета, необходими за осъществяване на контакт с лицето заявител.
   Въведените нови електронни услуги са едни от най-често използваните от страна на гражданите по гражданско състояние. Надяваме се, че така ще бъдем максимално полезни на нашите клиенти, както и да осигурим по-качествени и достъпни услуги за гражданите и бизнеса.

 

 

Електронни административни услуги с електронен подпис

 

Назад