Среща на вицепремиера Меглена Кунева с учители в Кубрат

   На посещение в Кубрат бе вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Тук тя участва в среща с дейци в сферата на образованието, директори на детски градини и училища и учители от цялата община. Присъстваха още народният представител на Реформаторския блок Димитър Делчев, кметът на община Кубрат инж. Бюрхан Исмаилов, неговите заместници Нина Цонева и инж. агр. Красимир Великов, кметове на села, общински съветници, клужители в общинската администрация, граждани.
   Срещата бе открита и водена от Нина Цонева. Приветствие поднесе инж. Бюрхан Исмаилов. Разяснения за някои аспекти от образователната реформа и за влизащия в сила от 1 август 2016 г. нов Закон за предучилищното и училищното образование направи Меглена Кунева. Тя съобщи, че ще продължи да настоява за всичко, което е включено в колективния трудов договор, който и самата тя е подписала. Говори за някои задачи в образованието и за правилно оценяване на труда на учителя. Спомена, че в близко време предстои да се пенсионират 45 000 учители в страната.
   Специално внимание отели на учебниците. Заяви, че от началото на новата учебна година ще са готови 8 от стандартите в образованието. Засегна и болната тема за парите в образованието.
   Зададени бяха въпроси, свързани с ролята на общината при прилагането на новия закон, за предучилищното възпитание, за поощряването и подпомагането на изявените и талантливи ученици, за бъдещето на професионалните гимназии и броя на учениците в паралелките и други. Подадени бяха и писмени запитвания, на които ще се отговори допълнително. В неформална обстановка бяха зададени и други въпроси.

 

 

 

Среща на вицепремиера Меглена Кунева с учители в Кубрат Среща на вицепремиера Меглена Кунева с учители в Кубрат Среща на вицепремиера Меглена Кунева с учители в Кубрат
Среща на вицепремиера Меглена Кунева с учители в Кубрат Среща на вицепремиера Меглена Кунева с учители в Кубрат Среща на вицепремиера Меглена Кунева с учители в Кубрат

Назад