Секретарят на МКБППМН - Кубрат с два доклада на научен форум

   На 29 юни 2016 г., Асеновград беше домакин на четвъртата национална научно-практическа конференция на тема: „Съвременното онлайн общуване - опасности и защита.” Над 100 специалисти от различни области дискутираха в двата работни дни относно безопасността, сигурността и защитата на подрастващите в интернет пространството. Официален гост на форума беше омбудсмана на Републиката - г-жа Мая Манолова, която в поздравителното си слово и обръщение към участниците изрази ангажираност и посочи темата сред приоритетните, по които ще работи екипа й. Над 80 секретари на местни комисии от цялата страна уважиха форума, който премина в добра, динамична и диалогична форма. Участниците получиха материали с информационна насоченост, сертификат и сборник с доклади от форума.
   Секретарят на Кубрат участва с два доклада свързани с темата - „Явлението ловър - бой” трафик на хора чрез влюбване” и „ За социалната изолация или да си „сам” в пълна стая”.
   Миналата година в сборника на конференцията бяха публикувани 10 доклада на секретаря на кубратската комисия. Асеновградската конференция е един добър пример за мултиплициране на добри идеи и практики свързана с превенцията на подрастващите. Конференцията откри кмета на Община Асеновград д-р Емил Караиванов, който показа добра познаваемост на дейността на комисиите и даде адекватна оценка за хората, свързани с детската проблематика.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Секретарят на МКБППМН - Кубрат с два доклада на научен форум Секретарят на МКБППМН - Кубрат с два доклада на научен форум Секретарят на МКБППМН - Кубрат с два доклада на научен форум

Назад