Лятна шарения 2016

   „Лятна шарения 2016”, под това име ще минават инициативите и дейностите на Клуб „Емпатия” при МКБППМН - Кубрат. Един път седмично през месеците юли и август деца от различни възрасти ще се събират и заедно ще прекарат приятно време с приятели и връстници. Очаква ги:
   • Рисуване;
   • Игри на открито;
   • Интерактивни игри с възпитателно-образователна цел;
   • Екологично възпитание;
   • Формиране на емоционална култура, писане на позитивни послания, истории за приятелството, ценностите и др.
   Една прекрасна възможност за деца, които ще бъдат в града през цялото лято и възможност за осмисляне на свободното време. Първото лятно предизвикателно за участниците в Клуба беше да си припомним онези неща, които дават много като настроение, емоция, чувство, отношение и др.
   Започнахме списъка с Усмивката и решихме да подарим усмивка на приятели, партньори на симпатичния ни клуб, на познати, непознати за да ги поздравим с най-топлия поздрав - УСМИВКАТА!

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Лятна шарения 2016 Лятна шарения 2016 Лятна шарения 2016
Лятна шарения 2016 Лятна шарения 2016  

Назад