Съобщение от Военен отчет гр. Кубрат

   Офисът за Военен отчет гр. Кубрат напомня, че със Заповед № ОХ-129 / 17.02.2016 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на курс по „Начална военна подготовка” за лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина. Срок на обучение от 10.10.2016 г. до 28.10.2016 г. във В. Ф. 22160 гр. Плевен.
   Допълнителна информация може да получите в офиса за Военен отчет гр. Кубрат или на тел: 0848 / 7-33-37 и 088 845 60 98.

 

Назад