Открита дискусия „Да обичаме безопасно“ на МКБППМН - Кубрат

   МКБППМН - Кубрат, беше домакин на открита среща - дискусия на 9 юни 2016 г., на тема „Ранният секс - рискове и опасности“. Срещата протече по интерактивен начин „Ученици питат - специалистът отговоря“. Гост-лектор на срещата беше д-р Х. Карасюлейман, който по интересен начин въведе в темата учениците на възраст 12-15 години - обект на превенция свързана с безопасния секс. Какво трябва да знаем за контрацепцията, защо половата хигиена е толкова важна, какви рискове и опасности крие ранният секс, какво означава аборт и дали е за подценяване - са сред въпросите, на които гост-лекторът даде изчерпателна, полезна и ценна информация. Емоционалните паузи, вицове и закачки превърнаха срещата в интересна, забавна и изключително полезна.
   Сексуалната и здравната култура е също толкова важна, както всяка друга, защото от знанията, ценностите и моделите на поведение, които определят отношението на личността към сексуалността, зависи устойчивото, физическо и психическо развитие и възпроизводство. Към срещата проявиха интерес абитуриенти, родители и служители от общинската администрация, които споделиха опит и отправиха ценни препоръки към подрастващите.
   В края на срещата секретарят на комисията Н. Карагьозова, изказа сърдечна благодарност на д-р Карасюлейман за вниманието, съпричастността и участието в позитивната подкрепа на подрастващите!

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Открита дискусия „Да обичаме безопасно“ на МКБППМН - Кубрат Открита дискусия „Да обичаме безопасно“ на МКБППМН - Кубрат Открита дискусия „Да обичаме безопасно“ на МКБППМН - Кубрат
Открита дискусия „Да обичаме безопасно“ на МКБППМН - Кубрат Открита дискусия „Да обичаме безопасно“ на МКБППМН - Кубрат Открита дискусия „Да обичаме безопасно“ на МКБППМН - Кубрат

Назад