Кубратско училище организира ателие „Различни, но заедно“

   По инициатива на Европейския клуб при СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат в актовата зала на училището се проведе работно ателие „Различни, но заедно“. То е част от работата на училищния евроклуб по проект на Националната асоциация на българските европейски клубове „Отвъд границите на предразсъдъците“. Проектните дейности са насочени към разбирането и приемането на европейските ценности като норма на поведение в мултикултурна среда.
   Кубратският район е една малка част от голямата контактна зона, където векове наред са съществували различни етнически общности, култури и религии. В миналото българи и турци са използвали еднакви оръдия на труда, служили са си с еднакви предмети в ежедневието, гостували са си по съседски. В културните модели на двата етноса има сходни елементи. В хода на историята те творят заедно материални и духовни блага. Богатството в приемствеността и взаимовръзката между двете култури се развива в бита и обичаите на местното население.
   В проявата на училищния евроклуб участваха и други ученици и учители от училището. Специален гост бе основателката на евроклуба Атанаска Колева, която разказа за неговите първи стъпки. Състоя се надпревара между два отбора, чиито задачи бяха да подготвят материали за традиционни български и турски празници и обичаи. Ученици, облечени в народни носии, изпълниха песни и танци на двата етноса. Накрая всички опитаха от традиционните български погачи и турски баклави.

 

Назад