125 години Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ - Кубрат

   С празничен концерт и среща на бивши и настоящи читалищни дейци, самодейци, общественици и гости бе честван 125-годишния юбилей на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ в Кубрат. В големия салон на читалището присъстваха още кметът на община Кубрат инж. Бюрхан Исмаилов, неговите заместници Нина Цонева и инж. агр. Красимир Великов, председателят на общинския съвет д-р Хюсеин Карасюлейман, завеждащият отдел „Култура“ към общината Стоян Черников, деца, ученици, граждани.
   Проследен бе 125-годишният път на читалището. То преживява сериозни превратности и бурни събития през годините, но запазва автентичността си. Съградено като храм на духа, то си остава едно от най-важните полета за патриотична изява, извор на национално самочувствие и родолюбие, източник на знание и духовно развитие.
   Първите семена на народното просвещение в село Балбунар - днешен Кубрат поставя на 11 май 1891 г. Иван Чунчев - българин, родолюбец и патриот. Роден е в пазарджишкото село Паталейница, но през 1890 г. е интерниран в село Балбунар, където работи като мирови съдия. С още осем съмишленици поставя началото на така нареченото Ученолюбиво дружество „Свети Кирил и Методий“, чието име читалището носи и до днес.
   Отначало читалището се е помещавало в тясна и схлупена стая в една стара сграда с маса, няколко стола, книги и вестници. „Сборник народни умотворения“ е първата читалищна книга, която се пази и до днес. С течение на времето за развитие на читалищните дейности се използва банковият салон и стаите на турското училище.
   Дружеството, възникнало като библиотека, дава живот и на състави за хорово пеене и театрален колектив. До 70-те години на миналия век водеща роля има театралното изкуство. През този период работи и хорът за школувано пеене, хорът за народни песни, детската музикална школа. Създаден е и естраден оркестър и мундхармонисти с ръководител Димитър Баев. Именно тук първи стъпки прави и примата на българската естрада Лили Иванова. Работят и два състава с репертоар на турски език - театрален с ръководител Расим Балканджиев и естрадно-сатиричен с ръководител Осман Неби.
   През 1971 г. към читалището се изгражда Ансамбъл за руски песни и танци. Този състав, с ръководители Елена и Веселин Костови акумулира всички сили и средства на читалището за сравнително дълъг период от време- близо 20 години и остава като основна негова дейност. Нещо повече - той се превръща в гордост и емблема на града.
   През 1974 г. читалището е удостоено с орден „Кирил и Методий“ - трета степен, а през 1976 г - със същия орден - втора степен.
   Днес в читалището работят три певчески формации - група за стари градски песни, група за народни песни и хор на инвалидите с ръководител Гинка Денчева, ученически танцов състав и детска подготвителна танцова студия с ръководители Здравко Вутов и Гинка Панчева. През 1971 г. е изграден постоянно действащ оркестър от съвременни народни инструменти с ръководител Румен Стоянов. Повече от 60 години към читалището съществува Детска музикална школа. Приблизително 50 години просъществува и школата за чужди езици. От 1966 г. е поставено началото на музейна сбирка, която през 1984 г. намира място в изградената тогава къща-музей на поборника Петър Иванов - Комитата. Читалищната библиотека разполага с около 50 000 тома книги и други материали, две читални - за деца и възрастни и компютърна зала.
   Читалището реализира богата културна дейност: изложби, концерти, срещи, различни културни събития, събори и фестивали. Партньор е на общината в организирането на три национални и международни културни събития: Национален конкурс за хумор и сатира, Национален конкурс за деца - изпълнители на българска популярна музика и Международен фолклорен фестивал. Участва и в различни международни проекти за културно сътрудничество.
   Поздравително слово за юбилея произнесе председателят на читалището Руси Русев. След това той връчи плакетите на обявените от читалищното настоятелство за почетни членове на: Лили Иванова, Елена Костова, Веселин Костов, Петко Дечев, Мария Петрова, Здравко Николов, Веска Георгиева, Иванка Борисова и Мария Петкова. Посмъртно за почетни членове бяха обявени: Иван Иванов, Иван Чунчев, Продан Проданов, Гинка Стоянова, Пенка Стоянова, Тефик Баров,Люба Баева, Христо Димитров и Христо Иванджиков.
   Поздравление поднесе и кметът инж. Бюрхан Исмаилов. Прочетени бяха поздравителни адреси от: Лили Иванова, СОУ „Христо Ботев“, общинска организация на „АБВ“, общински съвет на БСП, ПК „Наркооп“ - Кубрат, клуб на учителите-ветерани „Просвещение“, бившите отечественофронтовски деятели, Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ и Регионален експертно-консултантски център „Читалища“ в Разград. С приветствие към всички, свързани с читалището се обърна и председателят на Областния читалищен съвет Росен Богданов. С медал „160 години читалищна дейност в България“ той награди: Руси Русев, Магбуле Алиева, Стефка Явашева, Виолета Димитрова и Румен Стоянов.
   А в богатата концертна програма участваха много самодейни състави и изпълнители към читалището.
   След това тържеството се пренесе в ритуалната зала.на читалището. Тук Руси Русев прочете поздравление към кмета инж. Бюрхан Исмаилов, който сърдечно благодари. Връчени бяха удостоверения на спонсорите на читалищните прояви. Накрая бе даден празничен коктейл.

 

 

 

125 години Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ - Кубрат 125 години Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ - Кубрат 125 години Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ - Кубрат
125 години Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ - Кубрат 125 години Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ - Кубрат 125 години Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ - Кубрат
125 години Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ - Кубрат 125 години Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ - Кубрат 125 години Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ - Кубрат
125 години Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ - Кубрат 125 години Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ - Кубрат 125 години Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ - Кубрат

Назад