Конкурс за изработване на проект за лого на СНЦ „Гражданско сдружение Кубрат”

   СНЦ „Гражданско сдружение Кубрат” - гр. Кубрат обявява конкурс за изработване на проект за лого на сдружението.
   Изисквания:
   1. Да е свързано с името на град Кубрат, на Хан Кубрат и неговите завети и на сдружението.
   2. Да бъде представено стилизирано.
   3. Да отговаря на размер А5.
   Проектите ще се приемат в офиса на сдружението на ул. „Страцин” №2 или на електронната поща: gs-kubrat@kubrat.org.
   Срокът за подаване на документите е 30.06.2016 г. Подадените проекти ще бъдат журирани от компетентно жури. Подсигурен е награден фонд: 1. място - 80 лв., 2 - 50 лв. и 3 - 30 лв

 

Назад