Покана за общо годишно събрание на СНЦ „Гражданско сдружение Кубрат”

   Управителният съвет на СНЦ „Гражданско сдружение Кубрат” - гр. Кубрат уведомява жителите на община Кубрат, че на 23 юни 2016 г., от 16.30 ч. в ритуалната зала на читалището в града свиква общо годишно събрание на сдружението при следния дневен ред:
   1. Отчет за дейността на сдружението.
   2. Отчет за финансовото състояние.
   3. Попълване състава на Управителния съвет.
   4. Утвърждаване на нови членове.

 

Назад