Писателското братство на Кубрат се обедини

   В Кубрат се състоя учредително събрание на литературните творци от града. На него бе създаден клон на Конфедерацията на българските писатели. Тя е учредена на 9 април 2016 г., със седалище в Бургас. В нея вече членуват над 150 творци от 8 клона в градовете София, Бургас, Кърджали, Враца, Бяла, Силистра, Карлово и Кубрат.
   Целта на Конфедерацията е да се подпомогне изявата на литературните дейци, поети и писатели в издаването на произведенията им и популяризирането на тяхното творчество.
   На сбирката присъства председателят на Конфедерацията Станислав Марашки. Тук бяха и завеждащият отдел „Култура” в община Кубрат Стоян Черников и секретарят на местното читалище Гинка Денчева.
   Станислав Марашки запозна присъстващите с целите и задачите на организацията. В нея пълноправни членове могат да бъдат творци, издали поне една книга, а асоциирани - всички пишещи хора, независимо на какви носители. След това бяха раздадени членските карти на първите 6 пълноправни членове на Конфедерацията на българските писатели от Кубрат - Димитър Атанасов, Светломир Киров, Селвер, Петя Пашева, Искра Антонова и Женя Славска. Други четирима души бяха приети за асоциирани членове. За председател на клона бе избран Димитър Атанасов.

 

Назад