Разкриват Център за обществена подкрепа в Кубрат

   Център за обществена подкрепа /ЦОП/ да бъде разкрит в Кубрат, това решиха общинските съветници от местния парламент, съобщава вестник „Екип 7“.
   Създаването на новата социална услуга е мотивирано от факта, че децата в риск се насочват към единствения център за подкрепа, който се намира в Разград. Повечето случаи обаче остават нерешени, тъй като потърпевшите семейства нямат достатъчно финансови средства.
   Идеята е услугата да функционира като държавно делегирана дейност с капацитет от 30 места.
   Предвижда се в новия център да работят шест души – ръководител, психолог и социални работници. Специалистите ще консултират деца, застрашени от изоставяне, подрастващи с поведенчески проблеми и агресивни прояви, както и семейства в риск. Социалните работници ще работят в посока превенция на насилието и отпадане на децата от училище, деинституционализация и социална интеграция на деца от институции, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители.
   Центърът ще бъде разкрит в бившата общинска сграда на отдел „Образование”, чиито помещения са подходящи за предоставяне на комплекса от услуги.
   Предстои директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ да изпрати мотивирано предложение за разкриване на новата социална услуга до АСП. Очаква се държавната агенция да вземе решение в следващите два месеца.

 

Назад