Под липите с песен и въздишка

   Под това мото премина концертът на групата за стари градски песни „Лудогорски полъх” с ръководител Гинка Денчева при читалището в Кубрат. Той бе в рамките на провеждащите се майски празници в общината. Присъстваха кметът на община Кубрат инж. Бюрхан Исмаилов, неговите заместници Нина Цонева и инж. агр. Красимир Великов, председателят на общинския съвет д-р Хюсеин Карасюлейман, завеждащият отдел „Култура” в общината Стоян Черников, членове на клубовете на пенсионерите, на учителите-ветерани „Просвещение” и на инвалидите, граждани.
   Групата изпълни свои популярни песни, под съпровода на оркестър „Славяни” към местното читалище. По време на тях с впечатляващи танци се изявиха хореографът към читалището в Кубрат Гинка Панчева и секретарят на читалището в село Бисерци Алиш Арифов. Със свои изпълнения се представи и гостуващата група за стари градски песни и шлагери „Лудогорие” с ръководител Николай Киселов от село Брестовене, община Завет. Всички изпълнители бяха възнаградени с аплодисменти и свежи цветя.

 

 

 

Под липите с песен и въздишка Под липите с песен и въздишка Под липите с песен и въздишка

Назад