Протоколи за разпределение на пасища и мери от ОПФ

   Комисията по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ обявява окончателните протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади на територията на община Кубрат. Протоколите могат да се обжалват от заинтересованите лица по отношение на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр. Кубрат.

 

 

Протокол - землище с. Горичево Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Звънарци Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище гр. Кубрат Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Медовене Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Сеслав Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Тертер Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Юпер Версия за Acrobat Reader

 

Назад