Община Кубрат отчита ръст в събираемостта на местни данъци и такси

   Община Кубрат отчита 379 878 лв. приходи, събрани от местни данъци и такси за първото тримесечие на тази година. За сравнение за същия период на 2015 г., постъпленията са 307 093 лв., а разликата е 72 785 лв. в повече. Постъпленията от данък недвижими имоти са 52 511 лв., при 42 800 лв. през миналата година за първото тримесечие. Ръст бележи патентния данък, за който са внесени тази година 12 662 лв., срещу 10 520 лв. за миналата година.
   По-висока е събираемостта и на данъка за превозните средства, който е 95 474 лв., в сравнение с миналата година, когато е 70 898 лв. Ръст бележи таксата за битови отпадъци, която е 177 110 лв., а през миналата година тя е била 134 663 лв. Спад бележи единствено данъка за придобиване на имущество, за който са внесени тази година 36 038 лв., срещу 42 362 лв. за същия период на 2015 г.
   Административните услуги също бележат ръст на увеличение за тази година, като за първото тримесечие те са 5 596 лв., при 4 907 лв. през миналата година.

 

Назад