Данъците към Кубрат вече се плащат онлайн от България и целия свят

   Община Кубрат пусна нова и модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат автоматично всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.
   Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я ползва винаги. ИПЕЙ работи и на английски език, така че може да се ползва без проблем от чужденци.
   Таксата за плащане през каса на ИЗИПЕЙ е минимум 1 лев и максимум 5 лева върху общата сума за всички данъци. Таксата за интернет плащането е 0.40 лева за една транзакция.
   По новия начин местните данъци може да се плащат без да се носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се попълват каквито и да са документи. ИЗИПЕЙ към момента има над 2 200 офиса в цяла България. В Кубрат има 4 офиса. В тях по същия начин жителите на Кубрат могат пък да плащат данъци към други общини в страната, където имат имоти.
   Подробна информация, къде се намират всички офиси на ИЗИПЕЙ в България, може да видите на сайта EASYPAY.bg. Те са с гъвкаво работно време и удобно за хората, а повечето от тях работят и в почивни, и празнични дни.
   Новата услуга на автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно гражданите. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и пести време и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи.
   Един от големите международни партньори на ИЗИПЕЙ е турската банка АКТИФ. Това означава, че всички клонове на банката в Турция, включително и турските пощи, приемат плащания на данъци за общината. Това са около 12 000 офиса, което е огромно улеснение и полза за живеещите в Република Турция сънародници, които искат да ползват касови плащания от там.
   Тя се случи по решение на кмета инж. Бюрхан Исмаилов. Така Кубрат стана първата община от област Разград, която се нареди сред общините в България с модерно и европейско обслужване за жителите си с по-висока събираемост от данъци и електронно предлагани услуги - евтини, бързи и лесни. Идеята на новия кметския екип е да продължава тази тенденция и да модернизира общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.

РАЗЯСНЕНИЯ
Ако нямате регистрация в ePay.bg, може да платите от тук.
Формата е максимално улеснена.
За да я попълните коректно, използвайте полученото от вас известие от общината,
в която се намира имотът.
1. Име на задълженото лице - Попълнете трите имена на лицето (пълното име на организацията), на което искате да платите данъка.
2. ЕГН/БУЛСТАТ – Попълнете ЕГН/БУЛСТАТ на лицето (организацията), на което искате да платите данъка.
3. Партиден № – Попълнете партидния номер, който се намира в горната част на съобщението, което сте получили от общината.
4. Община – Попълнете името на общината, в която се намира имотът (данни за името на общината може да намерите в горно ляво адресно поле на изпратеното ви съобщение).
5. IBAN – Попълнете номерът на сметката на общината. Изписан е в долното дясно адресно поле на съобщението, което сте получили от общината.
6. Сума за данък върху недвижими имоти – Попълнете сумата, която желаете да заплатите. Това поле може да бъде 0,00. В този случай ще заплатите само такса смет.
7. Сума за такса битови отпадъци – Попълнете сумата, която желаете да заплатите. Това поле може да бъде 0,00. В този случай ще заплатите само данък сгради.
8. От дата – Попълнете началната дата на периода, за който желаете да платите данък. Това е началната дата на текущата година.
9. До дата – Попълнете крайната дата на периода, за който желаете да платите данък. Това е крайната дата на текущата година.

 

 

Пълен списък на офисите предлагащи услугите на “Изипей” АД ePay.bg

 

Назад