Училищно състезание “Празнувай с нас”

   СОУ “Христо Ботев” в Кубрат участва в проекта “Изучаване на чужд език чрез информационни и комуникационни технологии /ИКТ/“ 2015 - 2017 г., програма “Еразъм +”. Партньори на училището са различни по големина училища от Румъния, Турция, Испания, Полша, Италия, Кипър, Гърция и България. Проектът стартира на 01.09.2015 г. и ще приключи на 31.08.2017 г.
   В продължение на две години във всяко от училищата ще се проведат различни инициативи и дейности, чрез които да се повиши нивото на чуждоезиковите компетентности на учениците чрез прилагане на информационните и комуникационните технологии. Целеви групи са 10-13 годишни ученици и учителите по английски език. Включените в проекта ученици от всички партньорски училища преминават през входящи, междинни и изходящи тестове за определяне на нивото на компетентност по английски език. Задачите са еднакви за всички партньорски училища и отчитат възрастта и напредъка на учениците, като на международните спещи на учителите се докладват трудностите и постиженията във всяко училище.
   От СОУ “Христо Ботев” в проектните дейности участват над 70 ученици от 5 до 7 клас. В календара на дейностите са предвидени и се изпълняват проучване и изработване на дигитални продукти за семейството, посещение в зоологическа градина, празници, домашни любимци, мода и пазаруване и др. Училището поддържа уебсайт, където се публикуват списанията, презентациите, филмите и постиженията на учениците.
   Във връзка с изпълнението на проекта учителите Майя Радева - негов ръководител и Каролина Иванова - член на екипа, участваха през месец ноември 2015 г. в международна среща в Румъния на тема: “Създаване и използване на материали за обучение и оценяване на учениците”. Предстои през месец май 2016 г. учителите по английски език Леман Хамдиева и Биляна Димитрова да участват в среща в Гърция на тема: “Използване на ИКТ в обучението по чужд език”.
   По проекта в училището се проведе състезание “Празнувай с нас”. Целта бе да се представят възможностите на ИКТ за подобряване на чуждоезиковите умения на учениците, както и уменията за работа в екип, междуличностното общуване, инициативността, представянето пред публика и т.н. На проявата присъстваха заместник-кметът на община Кубрат Нина Цонева, директорът на СОУ “Христо Ботев” Татяна Дочева, учители и ученици.
   В състезанието участваха 5 отбора с по 4 ученици от 5-7 клас. Победител стана отборът в състав: Сесилия Митева и Сезин Тунчер от 6 клас и Хелин Байрактарова и Десислава Момчилова от 5 клас.

 

 

 

Училищно състезание "Празнувай с нас" Училищно състезание "Празнувай с нас" Училищно състезание "Празнувай с нас"

Назад