Покана за участие в обществено обсъждане на разработвана стратегия по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

   Управителният съвет и екипът на МИГ „Завет - Кубрат” се обръща към жителите на община Завет и община Кубрат, бенефициенти, представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции в областта на образованието и културата, социални партньори на община и други организации с покана за активно участие в процеса на разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие.
   Обществените обсъждания на разработваната стратегия ще се проведат, както следва:
   На 27.04.2016 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Завет;
   На 28.04.2016 г. от 16.00 ч. в Ритуалната зала на НЧ ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Кубрат.

 

 

Покана за участие в обществено обсъждане на стратегията за ВОМР Версия за Acrobat Reader

 

Назад