Периодът от 1 април 2016 г. до 31 октомври 2016 г. е определен за пожароопасен сезон в община Кубрат

   На основание Писмо с изх. № 1004 / 12.04.2016 г. на РИОСВ - Русе, периодът от 01.04.2016 г. до 31.10.2016 г. се определя за пожароопасен сезон. Уведомяваме населението на община Кубрат, че се забраняват палежите на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви и следжътвени остатъци, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до защитени територии.
   Нарушителите носят наказателна отговорност, съгласно чл. 85, ал. 1 от Закона за защитените територии и чл. 44 от Закона за опазване на земеделските земи.

 

Назад