Нови почетни и заслужили граждани на Кубрат

   В навечерието на Деня на Кубрат – 24 май, местният парламент взе решение за удостояване с различни звания и награди на жители на общината. Със званието „Почетен гражданин на Кубрат“ посмъртно се удостояват Хасан Али – бизнесмен от с. Мъдрево и Сюлейман Алиев – бивш директор на Професионалната гимназия в Кубрат. Званието „Заслужил гражданин на Кубрат“ получават треньорът по хандбал и учител по физическо възпитание и спорт от ПГ Стефан Калинов и известната състезателка по борба Тайбе Юсеин.
   Награда „За принос в развитието на международните връзки на община Кубрат“ получи Татяна Дочева – директор на СОУ „Христо Ботев“ в града.
   Освен това бяха приети Общински план за енергийна ефективност за 2011 г; Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2011 – 2015 г. и програма за 2011 г.; Общинска програма за закрила на детето за 2011 г. и отчет за изпълнението на програмата за опазване на околната среда през 2010 г.
   Определени бяха максималните цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег на територията на общината. Дневната тарифа е лев за километър, а нощната – 1.20 лв.
   Приети бяха годишните счетоводни отчети за 2010 г. на шестте общински дружества.

 

Назад