Публично обсъждане на инвестиционен проект за благоустрояване на централната част на Кубрат

   В Кубрат се състоя публично обсъждане на инвестиционен проект „Рехабилитация в площадни пространства и пешеходни зони в кв. 50 по ПУП на гр. Кубрат“. Той бе изложен и във фоайето на сградата на общинската администрация.
   Присъстваха кметът на община Кубрат инж. Бюрхан Исмаилов, неговите заместници Нина Цонева и инж. агр. Красимир Великов, председателят на общинския съвет д-р Хюсеин Карасюлейман, общински съветници, служители в общинската администрация, представители на бизнеса, НПО, културни институции, медии, граждани.
   Форумът бе ръководен от инж. Бюрхан Исмаилов. Проектът бе представен от неговия автор - ландшафтен архитект Зорка Лилова от „Ландархдизайн“ ЕООД - Разград. Тя съобщи, че общата площ на тази централна част на града е 85 дка, предвидените паркоместа - 200, а общата стойност на проекта - до 4 милиона лева.
   Състоя се оживена дискусия. В нея бяха засегнати въпроси, свързани с частните имоти в района, предстоящото изграждане на паметник на Хан Кубрат в него, зелените площи, паркингите, достъпа на товарни и леки автомобили, линейки и пожарни коли до някои сгради и други.

 

 

Публично обсъждане на инвестиционен проект за благоустрояване на централната част на Кубрат Публично обсъждане на инвестиционен проект за благоустрояване на централната част на Кубрат Публично обсъждане на инвестиционен проект за благоустрояване на централната част на Кубрат

 

Назад