Информационна среща на тема „Възможности за европроекти през 2016 г.”

   В Кубрат се проведе информационна среща на тема „Възможности за европроекти през 2016 г.”. Тя бе организирана от Областния информационен център /ОИЦ/ в Разград. В нея взеха участие заместник-кметът на община Кубрат Нина Цонева, директорът на Дирекция „Хуманни дейности” при общината Стефан Калинов, представители на широката общественост - бизнеса, НПО, местни власти, културни институции, медии и граждани.
   Срещата бе открита от Нина Цонева. Презентации направиха управителят на ОИЦ Юлиян Данаилов и Емил Чанков от центъра. Те представиха условията за кандидатстване с проекти по отворени и предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2016 година.
   Накрая се състоя неформален ползотворен диалог между лектори и присъстващи.

 

 

Информационна среща на тема "Възможности за европроекти през 2016 г." Информационна среща на тема "Възможности за европроекти през 2016 г." Информационна среща на тема "Възможности за европроекти през 2016 г."

 

Назад