Годишно отчетно-изборно събрание на дружеството на инвалидите в Кубрат

   В Кубрат се проведе годишното отчетно-изборно събрание на дружеството на инвалидите в града. Гости бяха заместник-кметът на община Кубрат Нина Цонева, председателят на Регионалната и общинската организация на СИБ Радослав Няголов, управителят на Дневния център за хора с увреждания в Кубрат Танжу Фетта, председателят на дружеството на инвалидите в Разград Иванка Петкова, представители на общинските организации на СИБ в Разград, Исперих и Завет. В началото делегатите бяха поздравени от вокалната група към дружеството.
   Отчет за дейността на дружеството през 2015 г. направи неговият председател Нина Костадинова. Отбелязано бе, че неговите членове са 480 души, като това го прави най-голямото дружество в област Разград. Доста и разнообразни са организираните прояви. По традиция се отбелязват местните и национални празници, а през месец септември 2015 г. тържествено бе чествана юбилейната 25-годишнина от създаването на организацията на СИБ в Кубрат. Проведени са екскурзии до Малко Търново, Рибарица, Турция и Гърция. Продължава да радва с изявите си вокалната група към дружеството с ръководител Гинка Денчева.
   След това бяха приети отчетите на контролно-ревизионната комисия и за изпълнението на бюджета.
   В изказванията бяха засегнати въпроси, свързани с доставката и качеството на дървата за огрев на преференциални цени, подвижните рампи за инвалиди, начините за получаване на инвалидни колички и други. На част от тях отговори Нина Цонева.
   Избран бе нов управителен съвет на дружеството от 7 члена, като за негов председател бе преизбрана Нина Костадинова. Накрая бяха избрани 10 делегати за годишната отчетно-изборна конференция на общинската организация на СИБ в Кубратска община.

 

Назад