Съобщение - отдел "ЗТООСИДЕП"

   Поради зачестилите случаи на изхвърляне на малки клони от дървета, лозови пръчки, окосена трева, откъснати цветя, стайни растения и др. небитови отпадъци в съдовете за смет от Общинска администрация – гр. Кубрат призовават гражданите на гр. Кубрат и населените места в Община Кубрат ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТ контейнерите за битов отпадък за изхвърляне на растителни отпадъци.
   Не поставяйте градинските си отпадъци до бобрите и кофите за битов отпадък.
   Изхвърлянето на растителни отпадъци в контейнерите тип „Бобър” и кофите, може да затрудни сметосъбирането.
   При констатиране на нарушения на виновните лица ще бъде съставен акт.

 

Назад