Обява за свободни войнишки длъжности в българската армия

   Офиса за Военен отчет Община – Кубрат, съобщава, че със Заповеди № ОХ-195 и № ОХ-197 / 11.03.2016 г., № ОХ-214 / 15.03.2016 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности във военни формирования на военновъздушните сили, формированията от състава на съвместното командване и националната гвардейска част - военно формирование 54800 гр. София, за лица, завършили граждански, средни или висши училища, страната и в чужбина.
   Допълнителна информация може да получите в офиса за Военен отчет в общината или на тел: 0848 / 7-33-37 и 088 845 60 98.

 

Назад