Покана за участие в информационни срещи от МИГ „Завет - Кубрат”

   Във връзка с изпълнението на проект „Помощ за подготвителни дейности”, съгласно Договор № РД 50-201/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., екипът на МИГ „Завет - Кубрат” Ви кани на информационна среща за консултиране на разработваната стратегия на:
   - на 24.03.2016 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Община Кубрат - гр. Кубрат;
   - на 25.03.2016 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Община Завет - гр. Завет;
   - на 28.03.2016 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Община Завет - гр. Завет.

 

 

Покана за участие в информационни срещи от МИГ „Завет - Кубрат” Версия за Acrobat Reader

 

Назад